Як випливти у «хвилі» перевірки лічильників газу — частина 9

Харківміськгаз
Антикорупційна рада
Стаття 57 Конституції України

Кожному гарантується
право знати свої права і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти,
що визначають права і обов’язки громадян,
мають бути доведені до відома населення
у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти,
що визначають права і обов’язки громадян,
не доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом, є нечинними.

Частина 9

В цій частині ми спробуємо розглянути можливі порушення чинного законодавства з боку працівників ПАТ «Харківміськгаз».

Обережно, Харківміськгаз

1. Якщо працівники ПАТ «Харківміськгаз» здійснюють контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) поза власним графіком за невідомими споживачем газу причинами.

Контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) здійснюється Оператором ГРМ відповідно до власного графіка обходу споживачів та позапланово (за необхідності) – п. 2 гл. 6 Розділ Х Кодексу газорозподільних систем.

2. Коли працівники ПАТ «Харківміськгаз» здійснюють контрольний огляд вузла обліку рідше ніж один раз на шість місяців.

Контрольний огляд вузла обліку здійснюється Оператором ГРМ за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців – п. 2 гл. 6 Розділ Х Кодексу газорозподільних систем.

Оператор ГРМ повинен здійснювати контрольний огляд вузла обліку у строки, визначені цим Кодексом – п. 1 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

Оператор ГРМ та споживач, за домовленістю сторін можуть скласти та погодити плановий графік проведення перевірок комерційного ВОГ – п. 2 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

3. Відсутність письмового повідомлення працівниками ПАТ «Харківміськгаз» про проведення контрольного огляду вузла обліку.

При отриманні письмового повідомлення про перевірку комерційного ВОГ та/або на дату, визначену у плані-графіку його перевірок, споживач повинен здійснити відповідні заходи щодо забезпечення доступу представникам Оператора ГРМ до комерційного ВОГ та/або бути присутнім під час проведення його перевірки у визначений у повідомленні/плані-графіку час – п. 2 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

4. Заборона працівниками ПАТ «Харківміськгаз» здійснювати фото- та відеозйомку перевірки комерційного ВОГ та його складових.

Під час здійснення перевірки комерційного ВОГ та його складових сторони мають право здійснювати фото- та відеозйомку – п. 3 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

5. Відсутність будь-яких документів за результатами проведення контрольного огляду вузла обліку.

1) За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження/акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем – п. 6 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

2) У разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла обліку ознак нижченаведених порушень представник Оператора ГРМ на місці перевірки складає у порядку, визначеному цим Кодексом, акт про порушення (Додаток 16 Кодексу газорозподільних систем) до – п. 7 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

!!! У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням, яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацювання магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки у порядку, визначеному цим Кодексом – п. 6 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

У такому разі в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складає відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів нарахування, передбачені цим Кодексом, не застосовуються – п. 6 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

3) У разі виявлення представником газопостачальної (газотранспортної) організації ознак порушень, зазначених у підпункті 3.1.3 цього Положення, складається акт про виявлені порушення – п. 3.2.2. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

4) Представник газопостачальної (газотранспортної) організації спільно із споживачем складають та підписують акт про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи (далі – акт про демонтаж лічильника газу) – п. 3.2.5. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

5) Після зняття ЗВТ та/або пломби, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу, чи гвинта, на якому закріплено пломбувальний матеріал (далі – пломба), в присутності сторін пломба або ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом-виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та за бажанням пломбою споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу). При цьому представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

 1. поштову адресу місця проведення експертизи;
 2. дату та орієнтовний час проведення експертизи;
 3. контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо часу та місця проведення експертизи);
 4. сторону, відповідальну за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу.

Зверніть УВАГУ!!!
Бланку Протоколу щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу НЕ ІСНУЄ.

6. Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умови відсутності ознак порушень, передбачених розділом ХІ цього Кодексу) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об’єму природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, може бути ініційована позачергова чи експертна повірка, а не експертиза.

Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умови відсутності ознак порушень, передбачених розділом ХІ цього Кодексу) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об’єму природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, за домовленістю сторін або за ініціативою однієї зі сторін – Оператора ГРМ чи споживача може бути ініційована їх позачергова чи експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом. При цьому в акті обстеження/акті контрольного огляду вузла обліку (або в акті про порушення) Оператор ГРМ має зазначити про проведення певних дій щодо позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових – п. 6 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

При виявленні ознак пошкодження ЗВТ (лічильника газу) за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ за ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути ініційована його позачергова чи експертна повірка у порядку, визначеному цим розділом – п. 7 гл. 9 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

7. Порушення строків проведення повірки законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (лічильника газу, ЗВТ) працівниками ПАТ «Харківміськгаз».

1) Суб’єкти господарювання (ПАТ «Харківміськгаз») зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку – ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання (ПАТ «Харківміськгаз») – ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

2) Для належної організації періодичної повірки лічильників газу по об’єктах побутових споживачів Оператор ГРМ (ПАТ «Харківміськгаз») повинен:

 1. мати в наявності персоніфікований перелік всіх лічильників газу побутових споживачів, що знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ;
 2. забезпечити належний моніторинг термінів спливу міжповірочного інтервалу для складання графіка проведення періодичної повірки лічильників;
 3. забезпечити періодичну повірку лічильника протягом міжповірочного інтервалу – Глава 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

8. Працівники ПАТ «Харківміськгаз» вимагають гроші за періодичну повірку, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

 1. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання (ПАТ «Харківміськгаз»), якщо інше не встановлено договором, укладеним відповідно до законів, що регулюють відносини у сферах електроенергетики та газопостачання – ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

  Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання або за рахунок постачальника послуг комерційного обліку – ст. 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

 2. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок виконавців (ПАТ «Харківміськгаз») – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.
 3. Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування монтаж, технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ (ПАТ «Харківміськгаз») незалежно від того, чи є він власником ЗВТ – Глава 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

9. Працівники ПАТ «Харківміськгаз» порушують порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт.

Виконавець – ПАТ «Харківміськгаз» не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за формою згідно з додатком 1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

10. Не пред’явлення працівниками ПАТ «Харківміськгаз» службових документів.

1) Представник виконавця – ПАТ «Харківміськгаз» пред’являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

2) Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов’язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення) – Глава 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

11. Не встановлення працівниками ПАТ «Харківміськгаз» на час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки тимчасового засобу вимірювальної техніки.

1) На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки виконавець – ПАТ «Харківміськгаз» встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

2) На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ (ПАТ «Харківміськгаз») встановлює лічильники газу з обмінного фонду – Глава 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

У разі демонтажу лічильника газу на підставі акта про виявлені порушення на період проведення експертизи газопостачальна (газотранспортна) організація при демонтажі лічильника газу зобов’язана безкоштовно встановити на його місце лічильник газу з власного обмінного фонду – п. 3.2.7. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

12. Перевищення працівниками ПАТ «Харківміськгаз» строків проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки.

Тривалість проведення повірки ЗВТ не повинна перевищувати 15 робочих днів після сплати за повірку (за винятком ЗВТ, тривалість повірки яких згідно з методикою повірки перевищує цей строк) – Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193.

13. За відомо неправдиве видання метрологом за результатами періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту засобу вимірювальної техніки Довідки про непридатність ЗВТ. У Вас завжди є можливість додатково повірити Ваш лічильник газу в іншій установі чи підприємстві із Переліку уповноважених державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підприємств, установ та організацій на проведення повірки засобів вимірювальної техніки
за посиланням http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47e0add6-1cfd-41d8-b527-b6a69181e51e&title=PerelikUpovnovazhenikhDerzhavnikhPidprimstvTaUstanov-SchoNalezhatDoSferiUpravlinniaMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsiiNaPravoProvedenniaDerzhavnikhViprobuvanTaPovirkiZasobivVimiriuvalnoiTekhniki).

!Проте, пам’ятайте!
Особа, яка буде проводити додаткову повірку засобу вимірювальної техніки має запросити представника ПАТ «Харківміськгаз» задля у його присутності зірвати пломби та провести повірку.

14. Не надання працівниками ПАТ «Харківміськгаз» всіх належних документів до та після проведення повірки.

 1. Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 2 – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

  Монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 3 – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

  Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки – Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

 2. Оформлення результатів періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту здійснюється таким чином:

  а) позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
  На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки.

  б) для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку – Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193.

 3. Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється у присутності споживача (власника або наймача об’єкта побутового споживача). За необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який підписується споживачем (власником або наймачем об’єкта побутового споживача) – Глава 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

  Після встановлення повіреного лічильника газу (або проведення повірки лічильника газу на місці його встановлення) Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об’єкта побутового споживача) – Глава 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

15. Порушення порядку при проведенні експертизи лічильника газу.

Після зовнішнього огляду комісією перевіряються:

 • відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в акті про демонтаж лічильника газу;
 • цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених в акті про зняття лічильника газу;
 • цілісність заводського та повірчого тавра на лічильнику газу;
 • цілісність відлікового механізму та корпусу лічильника газу;
 • цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка лічильника газу;
  наявність сторонніх предметів у середині лічильника газу;
 • відповідність маркування лічильника газу нормативно-технічній документації – п. 3.3.3.2. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

Після виконання робіт, зазначених у п.п. 3.3.3.1 та 3.3.3.2 цього положення (експертизи), ПРОВОДИТЬСЯ його позачергова ПОВІРКА згідно з ДСТУ 2708-99 «Метрологія. Повірка Засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення» – п. 3.3.3.3. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

Результати огляду та ПОЗАЧЕРГОВОЇ ПОВІРКИ фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем або його вповноваженою особою.
Якщо споживач (уповноважена особа) або член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи – п. 3.3.3.4. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

Залежно від результатів експертизи до акта експертизи додається
ДОВІДКА про непридатність засобу вимірювальної техніки або
СВІДОЦТВО про повірку робочого засобу вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 2708-99.

У разі висновків комісії про непридатність лічильника газу до застосування та висновків щодо неможливості проведення ремонту, лічильник газу передається споживачеві – п. 3.3.4. розділу 3 Наказу Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619.

За вимогою однієї зі сторін до проведення експертизи в конкретному випадку можуть бути додатково залучені представники виробника ЗВТ чи виробника пломби. Уповноважені особи при собі повинні мати документ, який посвідчує їх особу, та оригінал листа від виробника за підписом керівника, завірений печаткою (за наявності), в якому чітко зазначені уповноважені від виробника особи для участі в експертизі та їх кваліфікація – п. 4 гл. 10 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

За рішенням комісії може здійснюватися додаткова експертиза пломби чи ЗВТ в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлений ЗВТ чи пломба, відповідними органами та установами, передбаченими законодавством – п. 8 гл. 10 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

8. Акт про порушення має бути розглянутим комісією з розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, яка визначає його правомірність та приймає щодо них відповідне рішення – п. 8 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

16. Порушення вимог гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем щодо ПОРЯДКУ оформлення акта про порушення.

Представник Оператора ГРМ перед складанням акта про порушення зобов’язаний повідомити споживача (несанкціонованого споживача) про його право внести зауваження та заперечення до акта про порушення, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень.

Споживач (несанкціонований споживач) та представники Оператора ГРМ під час виявлення порушення та складання акта про порушення мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявленого порушення чи інших дій та фактів, про що зазначається в акті про порушення.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження, заперечення та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в акті про порушення.

У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням, яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацювання магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки у порядку, визначеному цим Кодексом.

У такому разі в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складає відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів нарахування, передбачені цим Кодексом, не застосовуються.

За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення.

При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу природного газу і його вартості.

При складанні акта-розрахунку враховується таке:

1) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об’єм природного газу, що припадає на період до 01 числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення (тобто до закритого балансового періоду), не потребує коригування (включення до) закритих періодів, а його вартість в повному обсязі має бути компенсована споживачем (несанкціонованим споживачем) Оператору ГРМ. При цьому вартість природного газу визначається за цінами закупівлі природного газу Оператором ГРМ протягом періоду необлікованого природного газу;

2) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об’єм природного газу, що припадає на період після 01-го числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення, включається в баланс поточного календарного місяця за загальними правилами і вважається об’ємом постачання природного газу споживачу його діючим постачальником. Виключенням є об’єм природного газу, нарахований несанкціонованому споживачу та споживачу, у якого відсутній постачальник, вартість якого має бути компенсована Оператору ГРМ за цінами закупівлі ним природного газу в поточному календарному місяці;

3) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу має бути віднятий об’єм природного газу, фактично сплачений споживачем протягом періоду порушення. Виключенням є несанкціонований відбір природного газу поза охопленням комерційного вузла обліку;

4) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу пільги та субсидії, на які має право побутовий споживач, не враховуються.

Вартість необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, яка пред’являється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі.

Якщо об’єм та/або вартість необлікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, тоді до винесення остаточного рішення у судовій справі заборгованість за необлікований (донарахований) об’єм природного газу не вважається простроченою.

17. Порушення вимог пп. 8, 11, 12 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем щодо ПОРЯДКУ розгляду акта про порушення комісією ПАТ «Хірківміськгаз».

За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення – п. 11 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу природного газу і його вартості – п. 11 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

Вартість необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, яка пред’являється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі – п. 12 гл. 5 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.


СХЕМА

працівників ПАТ «Харківміськгаз» щодо
«Хвилі» заміни старих газових лічильників на нові під керівництвом ПАТ «Харківміськгаз»

 1. 1. У більшості випадків працівники ПАТ «Харківміськгаз» пропускають строки проведення повірки ЗВТ.
 2. 2. Оскільки повірка ЗВТ є безкоштовною для споживачів газу, тобто проводиться за рахунок ПАТ «Харківміськгаз», працівники ПАТ «Харківміськгаз» без письмового попередження споживачів газу про здійснення таких заходів як контрольне зняття показань ЗВТ, контрольний огляд вузла обліку, проведення повірки ЗВТ лише «по дзвінку» з мобільного телефона роблять все можливе для того, щоб знайти будь-яке порушення, яке тягне за собою проведення всіх заходів працівниками ПАТ «Харківміськгаз» за рахунок споживачів газу.
 3. 3. При проведенні контрольного огляду вузла обліку працівниками ПАТ «Харківміськгаз» знаходиться будь-яке порушення, в наслідок чого оформлюються документи та ЗВТ направляється на експертизу.
 4. 4. Комісія ПАТ «Харківміськгаз» за результатами експертизи складає Акт експертизи, Довідку про непридатність ЗВТ, виписує квитанції для сплати коштів за експертизу.
  1. Комісія ПАТ «Харківміськгаз» не проводить процедуру розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, внаслідок чого не визначає його правомірність та не приймає щодо них відповідне рішення

   • – про задоволення (повністю або частково) акта про порушення, або
   • – необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або
   • – додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення
   • .

   Комісія ПАТ «Харківміськгаз» умовно задовольняє акт про порушення та через певний час складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу природного газу і його вартості та

   окремий платіжний рахунок Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі.

   При цьому при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу має бути віднятий об’єм природного газу, фактично сплачений споживачем протягом періоду порушення, ПРОТЕ цього не робиться. Споживач газу має відшкодувати ПАТ «Харківміськгаз» кошти у розмірі, що розраховується наступним чином: кількість кубів газу помножене на кількість кубів площі помешкання споживача газу помножене на шість місяців.

   5. Комісія ПАТ «Харківміськгаз» рекомендує параметри ЗВТ, який необхідно придбати та монтувати споживачу газу протягом двох місяців.
   6. Після придбання нового ЗВТ споживачу газу потрібно здійснити вхідний контроль нового ЗВТ та сплатити квитанцію за монтаж нового ЗВТ.

   Додатки
   Додаток 1 до Порядку
   ПОВІДОМЛЕННЯ
   Додаток 2
   до Порядку проведення повірки
   законодавчо регульованих засобів
   вимірювальної техніки, що перебувають
   в експлуатації, та оформлення її результатів
   (підпункт 1 пункту 3 розділу IV)
   СВІДОЦТВО про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
   Додаток 4
   до Порядку проведення повірки
   законодавчо регульованих засобів
   вимірювальної техніки, що перебувають
   в експлуатації, та оформлення її результатів
   (підпункт 17 пункту 3 розділу IV)
   ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
   Інші статті про ПАТ «Харківміськгаз»