Структура проекту «Справедливий суд»

АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА ГО «АНТИКОРУПЦІЙНА РАДА»
Трубчанов Віктор Керівник Трубчанов В.М.
Справедливий Суд
Громадськи засідателі та їх координатори
Групи громад­ських засі­дателів з кримі­нальних справ
Дишко Валентина  Андріївна Коор­динатор Дишко В. Л.
Група №1
Група №2
Група №3
Групи громад­ських засіда­телів з циві­льних справ
Аверіна Ніна Павлівна Коор­динатор Аве­ріна Н. П.
Група №1
Група №2
Група №3
Аналі­тичний
відділ
Юри­дична група
Буряк Любов Коор­динатор Буряк Л. Л.
РЕАГУВАННЯ
Листи до юри­дичних установ
Пікети
Протести
інші дії, що не порушують закону України
Нап­рямок по роботі з молоддю та студен­тством
Ільін Олег Леонідовіч Куратор нап­рямку Ільїн О.Л.
Допоміжні структури
Адвокатській корпус
Група навчання
та тренінгу засідателів
Інфор­маційний відділ
по зв’язку зі СМІ
Сайт «Справедливий Суд»