Концепція

Концепция проекта «Справедливый Суд»

Цель проекта «Справедливый суд» ОО «Антикоррупционный Совет» —

общественный контроль за функционированием судебной системы Украины

Проект «Справедливый Суд»

Система власти и околовластный слой людей, сцементировавшиеся за последние 25 лет на развалинах УССР, не допускают изменений и посягательств на свои интересы. С этой целью используется судебная система. в ущерб справедливости, интересам общества, равным правам граждан, безопасности и экономическому развитию страны? Судья может принять любое решение, и никогда не пострадает за незаконность и несправедливость, то есть за причиненное людям зло — судебная система Украины устроена именно так.

Continue reading

Моніторинг судових процесів: теорія та практика

Моніторинг судового процесу

Моніторинг судового процесу

Метою даної статті є ілюстрація практичних проблем, з якими постійно стикається громадськість при здійсненні моніторингу судових процесів, на шляху здійснення громадського контролю органів судової влади, використовуючи досвід громадської організації «Антикорупційна рада» (ГО «АКР») проект «Справедливий суд» (м. Харків).

Continue reading

Суд як об’єкт громадського контролю

Наслідком діяльності проекту «Спаведливий Суд» є звіти

Наслідком діяльності проекту «Спаведливий Суд» є звіти

В межах проекту «Справедливий суд», що здійснює громадський контроль, ми розглядаємо суд як суддівський корпус та апарат суду. Відповідно громадські засідателі слідкують за діяльністю як суді, що здійснює судочинство, так і апарату суду щодо належного стану приміщень суду, залів судових засідань, належного забезпечення приміщення суду для людей з особливими потребами тощо.

Continue reading

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

1. Cудові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.
2. Інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до іншого є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової влади України, крім випадків, установлених законом.
3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за вмотивованим рішенням суду може бути видалена із зали судового засідання.
Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.
4. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, передбачених законом.
5. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом.
6. Учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення.
7. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, передбачені законом.