Суд як об’єкт громадського контролю

Наслідком діяльності проекту «Спаведливий Суд» є звіти

Наслідком діяльності проекту «Спаведливий Суд» є звіти

В межах проекту «Справедливий суд», що здійснює громадський контроль, ми розглядаємо суд як суддівський корпус та апарат суду. Відповідно громадські засідателі слідкують за діяльністю як суді, що здійснює судочинство, так і апарату суду щодо належного стану приміщень суду, залів судових засідань, належного забезпечення приміщення суду для людей з особливими потребами тощо.

Наслідком такої діяльності є звіти, що стосуються оцінки діяльності судді щодо ведення судового розгляду судової справи та діяльності апарату суду щодо відповідного забезпечення діяльності суду.

Насамперед, завданням громадських засідателів є слідкування за процесом розгляду суддею судової справи у відкритому судовому засіданні. У відповідному звіти потрібно відповісти на наступні запитання:

 • Назва суду
 • Форма судочинства
 • Дата судового засідання
 • Суддя
 • Номер справи
 • Сторони у справі
 • Суть справи (предмет спору)
 • Результат засідання
 • Чи були порушені права сторін під час розгляду справи
 • Чи було затягування процесу
 • Чи було перешкоджання веденню фото- та відео фіксації
 • Чи порушував суддя правила суддівської етики тощо.

Діяльність апарату суду щодо відповідного забезпечення діяльності суду оцінюється за наступними питаннями у відповідному звіті:

 • Стан приміщення суду
 • Стан залу судового засідання
 • Стан інформаційного стенду
 • Стан туалету
 • Забезпечення доступу до приміщення суду
 • Чи є належним організаційне забезпечення суду (кабінету судді, канцелярії, залу судового засідання)?
 • Чи функціонує автоматизована система документообігу суду?
 • Чи дотримуються співробітники суду режиму робочого дня?
 • Чи є на території суду місце для паління?
 • Чи пристосовані приміщення суду для осіб з обмеженими можливостями?