Мета та завдання проекту «Справедливий Суд»

Шалик народного засідателя

Шалик народного засідателя

Громадська організація “Антикорупційна рада” була заснована в березні 2015 року.

Основна мета

  1. АКР є неприбутковою громадською організацією, яка на добровільних засадах об’єднує громадян, громадських та державних діячів з метою консолідації зусиль щодо запобігання і протидії корупції, виявлення та припинення корупційних правопорушень, поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, усунення причин і наслідків вчинення корупційних діянь.
  2. Організація створена і діє на добровільній основі, з дотриманням принципів рівноправності членів, єдності їх інтересів, законності, самоврядування, виборності, підзвітності органів управління та гласності.
  3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

На сьогоднішній день організація надає безкоштовні юридичні консультації.

Одним з напрямків роботи АКР – це залучення молоді до культурно-освітньої програми з національно-патріотичного виховання.

В квітні 2016 року стартував пілотний проект “Справедливий суд”.

Проект «Справедливий суд»

Проект «Справедливий Суд»

Народні засідателі

З 10 червня 2016 року в межах проекту «Справедливий суд», що заснований ГО «Антикорупційна Рада», розпочато моніторинг судових засідань за участю громадськості в особі громадських засідателів.

Основне завдання

Основним завданням громадського контролю судової влади у місті Харкові та області, що здійснюється громадськими засідателями проекту «Справедливий суд», є захист прав звичайного громадянина у суді під час відкритого судового розгляду справи від порушень з боку суддівського корпусу (суддя), апарату суду (секретар судового засідання, судовий розпорядник), інших учасників процесу (прокурор, представники інших державних установ) та винесення справедливого рішення по судовій справі.

Мета проекту

Метою проекту «Справедливий суд» є запровадження громадського контролю за роботою органів судової влади шляхом відвідування громадськими засідателями відкритих судових засідань, фіксації та аналізу дій, бездіяльності та рішень органів судової влади і врешті-решт винесення відповідних висновків щодо правомірності чи неправомірності дій, бездіяльності та рішень органів судової влади.

Принципові вимоги громадського контролю

  • відкритість та прозорість діяльності суду;
  • об’єктивність (врахування позитивних та негативних сторін діяльності суду);
  • безсторонність (не ставати на будь-яку сторону);
  • публічність та гласність (доведення отриманої інформації до громадськості, обнародування результатів контролю;
  • науковість (залучення науковців щодо обговорення проблем та їх вирішення з наукової точки зору);
  • професіоналізм (залучення фахівців у галузі права, які виступають експертами у проблемних питаннях).

Чи впливаємо ми на рішення суду?

Проект «Справедливий суд» не займається відтворенням події та встановленням істини у судовій справі, оскільки це справа виключно учасників судового процесу та судді відповідно до чинного законодавства.