Як виплити у «хвилі» перевірки лічильників газу — частина 1

Харківміськгаз
Антикорупційна рада
Стаття 57 Конституції України.

Кожному гарантується
право знати свої права і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти,
що визначають права і обов’язки громадян,
мають бути доведені до відома населення
у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти,
що визначають права і обов’язки громадян,
не доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом, є нечинними.

Частина 1


Заміна старих газових лічильників на нові під керівництвом ПАТ «Харківміськгаз» в межах правовідносин споживачів газу та ПАТ «Харківміськгаз» відбувається на підставі декількох нормативно-правових актів, які ми умовно назвемо основні та спеціальні (наприклад, які регулюють правовідносини, що виникають під час процедур повірки газового лічильника та експертизи газового лічильника).

Серед ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ можна виділити:

1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII, який регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.
Зокрема,

Розділ I Загальні положення
Стаття 1. Визначення основних термінів.

Розділ IV Оцінка відповідності та повірка засобів вимірювальної техніки
Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки
Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
Стаття 19. Обов’язки уповноважених організацій

Розділ V Метрологічний нагляд
Стаття 20. Метрологічний нагляд та його види.
Стаття 21. Державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів.
Стаття 22. Метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.

Розділ IX Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.
Стаття 32. Розгляд скарг.

2. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання» від 15.05.2015 № 285.
Правила безпеки систем газопостачання поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням (далі – будівництво), експлуатацією систем газопостачання (далі – експлуатація), а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах.

Важливо знати, що відповідно до п. 5.7. Правил безпеки систем газопостачання підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови:

  • наявності витоків газу;
  • несправної автоматики безпеки;
  • несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;
  • відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
  • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
  • не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування;
  • не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації.

3. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015 № 2494.
Кодекс газорозподільних систем від 30.09.2015 № 2494 визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем (ПАТ «Харківміськгаз») із суб’єктами ринку природного газу (споживачами газу), а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

Споживачам газу слід керуватися:
1) розділом Х «Особливості приладового обліку природного газу» Кодексу газорозподільних систем, яким визначено:

1. Загальні умови приладового обліку
2. Порядок організації приладового обліку в точці вимірювання
4. Порядок введення в експлуатацію комерційного вузла обліку
5. Порядок пломбування елементів комерційного вузла обліку
6. Порядок експлуатації комерційного вузла обліку
8. Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах побутових споживачів (населенню)
9. Порядок перевірки вузлів обліку та їх складових
10. Порядок проведення експертизи ЗВТ та пломб
11. Порядок проведення позачергової або експертної повірки вузлів обліку та ЗВТ

2) розділом ХІ «Порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог Кодексу газорозподільних систем», яким визначено:

1. Загальні умови.
2. Види порушень, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об’ємів природного газу або зміна їх режиму нарахування
3. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу (фізичній особі).
4. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що не є побутовим.
5. Порядок оформлення акту про порушення.
6. Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунок наданих послуг у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу.
4. ДСТУ 2708:2006 Національний стандарт України. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.
Цей стандарт установлює основні положення щодо організації, порядку проведення та оформлення результатів повірки засобів вимірювальної техніки.

До СПЕЦІАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ можна віднести:

1. Нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини, що виникають під час процедури повірки газового лічильника.

Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193.

2. Нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини, що виникають під час процедури експертизи газового лічильника.

Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619, яке розроблено з метою впорядкування відносин між газопостачальними організаціями, газотранспортними організаціями і фізичними особами під час проведення експертизи лічильників газу, які використовуються для обліку природного газу в побуті.

3. Методики повірки, затверджені уповноваженими органами.

На жаль, слід констатувати, що працівники ПАТ «Харківміськгаз» вміло маніпулюють свідомістю споживачів газу, які не мають юридичної освіти, обізнаності у своїх правах та відповідних нормативно-правових актів у сфері метрології задля реалізації власних інтересів, приховуючи несвоєчасне виконання своїх обов’язків.
Зокрема, ЗАМІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ ГАЗОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ПРАЦІВНИКИ ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» ЗА СВІЙ РАХУНОК
приходять під виглядом перевірки вузлів обліку та їх складових,
ЗНАХОДЯТЬ БУДЬ-ЯКИЙ ПРИВІД ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ,
яка тягне за собою сплату споживачем газу коштів за експертизу, новий газовий лічильник та його встановлення,
а саме головне –

СКЛАДАЮТЬ АКТ-РОЗРАХУНОК НЕОБЛІКОВАНОГО (ДОНАРАХОВАНОГО) ОБ’ЄМУ ТА ОБСЯГУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ І ЙОГО ВАРТОСТІ,
ЩО МІСТИТЬ «КОСМІЧНИЙ» РОЗМІР ШТРАФУ.

Додаток 1 до Порядку
ПОВІДОМЛЕННЯ

Інші статті про ПАТ «Харківміськгаз»