Як випливти у «хвилі» перевірки лічильників газу — частина 6

Харківміськгаз
Антикорупційна рада
Стаття 57 Конституції України

Кожному гарантується
право знати свої права і обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти,
що визначають права і обов’язки громадян,
мають бути доведені до відома населення
у порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти,
що визначають права і обов’язки громадян,
не доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом, є нечинними.

Частина 6

Проведення ЕКСПЕРТИЗИ засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (у тому числі газових лічильників) передбачено:

Експертиза лічильника газу

І. Наказом Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті» від 27.12.2005 № 619, яке розроблено з метою впорядкування відносин між газопостачальними організаціями, газотранспортними організаціями і фізичними особами під час проведення експертизи лічильників газу, які використовуються для обліку природного газу в побуті.
ІІ. Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015 № 2494, зокрема ч. 10 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

І. Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, затверджене Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 619, розроблено з метою впорядкування відносин між газопостачальними організаціями, газотранспортними організаціями і фізичними особами під час проведення експертизи лічильників газу, які використовуються для обліку природного газу в побуті.

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
лічильник газу – прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні, чи на відводі до газового приладу споживача, або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);
споживач – фізична особа, яка використовує природний газ у побуті відповідно до договору та застосовує лічильник газу для його обліку;
експертиза лічильника газу – комплекс дій, які проводяться з метою встановлення придатності лічильника газу до застосування у разі сумніву в цьому споживача або постачальника газу.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

3.1. Передумови проведення експертизи лічильників газу
Лічильники газу під час експлуатації підлягають експертизі в таких випадках:
3.1.1. У разі сумніву споживача щодо відповідності показів лічильника об’ємом газу, використаних газовими приладами та пристроями споживача за письмовим зверненням споживача.

3.1.2. У разі виявлення споживачем ознак порушення конструкції лічильника газу, у тому числі справності лічильного механізму, або порушень у роботі лічильника газу за письмовим зверненням споживача.

3.1.3. У разі виявлення представником газопостачальної (газотранспортної) організації:

невідповідності показів лічильника об’ємам газу, використаних газовими приладами та пристроями споживача;
ознак порушень конструкції лічильника газу, у тому числі справності лічильного механізму, або порушень у роботі лічильника;
ознак зняття мастичних пломб або порушення повірчого тавра;
зриву або пошкодження пломб газопостачальної (газотранспортної) організації на лічильнику газу або на патрубках лічильника;
пристроїв, які застосовані для навмисного заниження показів лічильника газу.

3.2. Демонтаж та відправлення лічильника газу на експертизу
3.2.1. У разі виявлення споживачем ознак порушень, зазначених у підпунктах 3.1.1 та 3.1.2 цього Положення, споживач може подати письмову заяву про проведення експертизи лічильника газу до газопостачальної (газотранспортної) організації.

Заява реєструється в журналі реєстрації заяв споживачів про проведення експертиз, демонтажу та експертизи лічильника газу, який веде газопостачальна (газотранспортна) організація. Журнал прошивається і скріплюється печаткою газопостачальної (газотранспортної) організації. Термін зберігання журналу – три роки від дати останнього запису.
Представник газопостачальної (газотранспортної) організації відповідає за ведення журналу.

3.2.2. У разі виявлення представником газопостачальної (газотранспортної) організації ознак порушень, зазначених у підпункті 3.1.3 цього Положення, складається акт про виявлені порушення.

Акт про виявлені порушення складається у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 1. Один примірник акта про виявлені порушення залишається у споживача, а другий – залишається у представника газопостачальної (газотранспортної) організації.

Акт про виявлені порушення підписується представником газопостачальної (газотранспортної) організації та споживачем, що є підставою для проведення експертизи лічильника газу та відшкодування збитків.

У разі відмови споживача від підпису в акті про виявлені порушення представником газопостачальної (газотранспортної) організації робиться відповідний запис.

Акт про виявлені порушення реєструється в журналі реєстрації актів про виявлені порушення, демонтаж та експертизу лічильника газу, який веде газопостачальна (газотранспортна) організація. Журнал прошивається і скріплюється печаткою газопостачальної (газотранспортної) організації. Термін зберігання журналу – три роки від дати останнього запису.

Представник газопостачальної (газотранспортної) організації відповідає за ведення журналу.

3.2.3. При наявності акта про виявлені порушення або заяви споживача про проведення експертизи лічильника газу газопостачальна (газотранспортна) організація зобов’язана протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості від дати реєстрації заяви або акта про виявлені порушення у відповідних журналах реєстрації газопостачальної (газотранспортної) організації демонтувати та відправити лічильник газу на експертизу.

3.2.4. Демонтаж лічильника газу проводиться у присутності споживача представником газопостачальної (газотранспортної) організації, якому в установленому порядку надано право виконувати монтажні роботи.

На вхідний та вихідний патрубки демонтованого лічильника газу ставляться заглушки, які пломбуються представником газопостачальної (газотранспортної) організації.
Під час пломбування лічильника газу використовуються пломби газопостачальної (газотранспортної) організації. За необхідності пломба може додатково встановлюватись у місці, де міститься повірче тавро.

У присутності споживача лічильник пакується представником газопостачальної (газотранспортної) організації в пакет з поліетилену або з іншого цупкого матеріалу, який опломбовується пломбою газопостачальної (газотранспортної) організації.

Газопостачальна (газотранспортна) організація веде журнал обліку видачі пломб, що прошивається і скріплюється печаткою цієї організації. Термін зберігання журналу – три роки від дати останнього запису.

Представник газопостачальної (газотранспортної) організації відповідає за ведення журналу.

3.2.5. Представник газопостачальної (газотранспортної) організації спільно із споживачем складають та підписують акт про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи (далі – акт про демонтаж лічильника газу). Акт про демонтаж лічильника газу складається у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 2. Один примірник акта залишається у споживача, а другий – залишається у представника газопостачальної (газотранспортної) організації.

У разі відмови споживача від підпису в акті про демонтаж лічильника газу представником газопостачальної (газотранспортної) організації робиться відповідний запис.

Акт про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи реєструється:

 • у журналі реєстрації заяв споживачів про проведення експертизи, демонтажу та експертизи лічильника газу, – якщо ініціатором експертизи є споживач;
 • у журналі реєстрації актів про виявлені порушення, демонтаж та експертизу лічильника газу, – якщо ініціатором експертизи є газопостачальне (газотранспортне) підприємство.

3.2.6. У разі демонтажу лічильника газу за заявою споживача на місце демонтованого лічильника газу газопостачальною (газотранспортною) організацією встановлюється:
лічильник газу з обмінного фонду газопостачальної (газотранспортної) організації;
– або інший придатний для застосування лічильник газу споживача;
– або перехідний патрубок (у разі відсутності лічильника газу у газопостачальної (газотранспортної) організації або у споживача).

При встановленні перехідного патрубка облік спожитого газу здійснюється за нормами споживання, встановленими законодавством.
У цьому разі в акті про демонтаж лічильника газу для проведення експертизи робиться запис про тимчасове підключення газових приладів та пристроїв споживача до системи газопостачання без лічильника.

Інформація про встановлення іншого лічильника або перехідного патрубка фіксується в обліковій картці споживача.

3.2.7. У разі демонтажу лічильника газу на підставі акта про виявлені порушення на період проведення експертизи газопостачальна (газотранспортна) організація при демонтажі лічильника газу зобов’язана безкоштовно встановити на його місце лічильник газу з власного обмінного фонду.

Інформація про встановлення лічильника газу фіксується в обліковій картці споживача.

3.2.8. Демонтований лічильник газу доставляється на місце проведення експертизи представником газопостачальної (газотранспортної) організації або споживачем (на його бажання), про що робиться відповідний запис в акті про демонтаж лічильника газу.

3.2.9. Особа (споживач або представник газопостачальної (газотранспортної) організації), якій довірено транспортування лічильника до місця проведення експертизи, відповідає за цілісність пломб на лічильнику газу та на пакувальному пакеті та за цілісність самого пакета.

3.3. Експертиза лічильника газу
3.3.1. Експертизу лічильника газу проводить комісія, яка призначається наказом по газопостачальній (газотранспортній) організації. До складу комісії повинні входити представники газопостачальної (газотранспортної) організації та територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

3.3.2. Споживач має право бути присутнім під час проведення експертизи лічильника газу.

При неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач має право дати письмову згоду на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи.

У разі відсутності споживача або вповноваженої ним особи при проведенні експертизи (у визначених в акті про демонтаж лічильника газу місці, даті та часі) така експертиза проводиться без присутності споживача або вповноваженої ним особи.

3.3.3. Експертиза лічильника здійснюється у такій послідовності
3.3.3.1. Комісія проводить зовнішній огляд лічильника газу на предмет відповідності фактичного стану лічильника ознакам, зазначеним в акті про демонтаж лічильника газу. Результати огляду заносять до акту експертизи лічильника газу. Форму акта експертизи лічильника газу наведено в додатку 3 (далі – акт експертизи).

Акт експертизи складається у трьох примірниках – по одному примірнику для споживача, газопостачальної (газотранспортної) організації та територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

3.3.3.2. Після зовнішнього огляду комісією перевіряються:

 • відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в акті про демонтаж лічильника газу;
 • цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених в акті про зняття лічильника газу;
 • цілісність заводського та повірчого тавра на лічильнику газу;
 • цілісність відлікового механізму та корпусу лічильника газу;
 • цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка лічильника газу;
 • наявність сторонніх предметів у середині лічильника газу;
 • відповідність маркування лічильника газу нормативно-технічній документації.

3.3.3.3. Після виконання робіт, зазначених у п.п. 3.3.3.1 та 3.3.3.2 цього положення, ПРОВОДИТЬСЯ його позачергова ПОВІРКА згідно з ДСТУ 2708-99 «Метрологія. Повірка Засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення».

3.3.3.4. Результати огляду та ПОЗАЧЕРГОВОЇ ПОВІРКИ фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем або його вповноваженою особою.

Якщо споживач (уповноважена особа) або член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи.

Залежно від результатів експертизи до акта експертизи додається
ДОВІДКА про непридатність засобу вимірювальної техніки або
СВІДОЦТВО про повірку робочого засобу вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 2708-99.

Акт експертизи реєструється:

 • у журналі реєстрації заяв споживачів про проведення експертизи, демонтажу та експертизи лічильника газу, – якщо ініціатором експертизи є споживач;
 • у журналі реєстрації актів про виявлені порушення, демонтаж та експертизу лічильника газу, – якщо ініціатором експертизи є газопостачальна (газотранспортна) організація.
 • У разі відмови від підпису будь-якого з членів комісії або споживача (вповноваженої особи) в акті експертизи про це робиться відповідний запис.

3.3.4. Після проведення експертизи на вхідний та вихідний патрубки лічильника газу ставляться заглушки, які пломбуються представником газопостачальної (газотранспортної) організації. Лічильник газу запаковується в поліетиленовий пакет, який пломбується пломбою газопостачальної (газотранспортної) організації і направляється:

 • на встановлення у споживача – у разі визнання комісією лічильника газу придатним до застосування;
 • на ремонт – у разі висновків комісії про непридатність лічильника газу до застосування та рекомендації щодо проведення ремонту лічильника газу.

У разі висновків комісії про непридатність лічильника газу до застосування та висновків щодо неможливості проведення ремонту, лічильник газу передається споживачеві.

3.4. У разі незгоди будь-якої сторони з висновками комісії спірні питання вирішуються у судовому порядку.

ІІ. Глава 10 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем, визначає:

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗВТ (засобів вимірювальної техніки) та ПЛОМБ

1. Якщо під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ або при контрольному огляді вузла обліку за домовленістю сторін або ініціативою Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) буде ініційована експертиза щодо перевірки пошкодження пломб/ЗВТ чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, вони мають діяти з урахуванням положень цієї глави.

2. Після зняття ЗВТ та/або пломби, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу, чи гвинта, на якому закріплено пломбувальний матеріал (далі – пломба), в присутності сторін пломба або ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом-виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером та за бажанням пломбою споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу). При цьому представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

 1. поштову адресу місця проведення експертизи;
 2. дату та орієнтовний час проведення експертизи;
 3. контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо часу та місця проведення експертизи);
 4. сторону, відповідальну за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу.

Експертиза ЗВТ та/або пломби має бути проведена протягом десяти робочих днів з дня складання протоколу.

Сторона, відповідальна за доставку ЗВТ та/або пломби, визначається за домовленістю сторін (в іншому разі Оператором ГРМ). Сторона, відповідальна за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу, персонально відповідає за цілісність пломби, встановленої на пакеті (тарі).

У разі відмови споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) від поставлення підпису в протоколі про направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу про це в протоколі робиться відповідний запис, а його другий екземпляр надсилається поштою.

4. Експертизу ЗВТ та/або пломби проводить комісія, до складу якої має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику від метрологічної організації та територіального органу Регулятора.

У разі відмови метрологічної служби або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі таких представників.

Остаточний склад комісії з проведення експертизи ЗВТ та пломб затверджується наказом Оператора ГРМ.

За вимогою однієї зі сторін до проведення експертизи в конкретному випадку можуть бути додатково залучені представники виробника ЗВТ чи виробника пломби. Уповноважені особи при собі повинні мати документ, який посвідчує їх особу, та оригінал листа від виробника за підписом керівника, завірений печаткою (за наявності), в якому чітко зазначені уповноважені від виробника особи для участі в експертизі та їх кваліфікація.

5. Споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) зобов’язаний бути присутнім під час проведення експертизи.

За неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) може дати письмову згоду у довільній формі на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи.

У разі неприбуття споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) та/або уповноваженої ним особи на експертизу проведення експертизи ЗВТ та/або пломби проводиться без його участі.

6. Під час проведення експертизи комісія проводить зовнішній огляд пакувального пакета (тари), в яку було запаковано ЗВТ та/або пломбу.

Після зовнішнього огляду пакувального пакета (тари) комісією перевіряються:

 1. відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в протоколі;
 2. цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених у протоколі;
 3. цілісність заводського та повірочного тавра на ЗВТ;
 4. цілісність лічильного механізму та корпусу ЗВТ;
 5. цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка ЗВТ;
 6. наявність сторонніх предметів всередині ЗВТ;
 7. відповідність маркування ЗВТ нормативно-технічній документації;
 8. відповідність ЗВТ, програмного забезпечення та контрольної суми паспорту на ЗВТ та/або опису типу на цей тип ЗВТ;
 9. відповідність втручань в роботу ЗВТ наявним актам перевірок та/або відомостям про повірку та ремонт ЗВТ тощо.

Під час обстеження пломби та/або ЗВТ комісія перевіряє ознаки, зазначені в протоколі. Результати огляду заносять до акта експертизи ЗВТ.

7. Якщо при обстеженні пакувального пакета (тари) виявляється факт пошкодження пломби, встановленої на пакувальному пакеті (тарі) або пакувальний пакет з пломбою/ЗВТ не буде доставлений відповідальною стороною на дату засідання комісії, а відповідальною стороною за його доставку на експертизу був визначений:

 • Оператор ГРМ – об’єм розподіленого природного газу на період відсутності ЗВТ розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу незалежно від висновків експертизи ЗВТ (у разі її проведення), а при направленні на експертизу пломби – перерахунки та нарахування за таких обставин не проводяться;
 • споживач (суб’єкт ринку природного газу) – факт пошкодження пломби або недоставка на комісію пакувального пакета має розглядатися як підтвердження фактів (підозр), визначених в протоколі, з відповідними наслідками, передбаченими цим Кодексом.

8. За рішенням комісії може здійснюватися додаткова експертиза пломби чи ЗВТ в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлений ЗВТ чи пломба, відповідними органами та установами, передбаченими законодавством.

9. Результати огляду фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) або його уповноваженою особою. Якщо споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) або його уповноважена особа чи член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи.

У разі відмови від підпису будь-кого з членів комісії або споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) чи уповноваженої ним особи в акті експертизи про це робиться відповідний запис.

Акт експертизи реєструється у журналі реєстрації актів експертизи Оператора ГРМ. Журнал повинен бути прошитий, скріплений печаткою (за наявності) Оператора ГРМ.

Додатки
Додаток 2 до Порядку
АКТ про демонтаж засобу вимірювальної техніки
Інші статті про ПАТ «Харківміськгаз»