Як випливти у «хвилі» перевірки лічильників газу — частина 8

Харківміськгаз
Антикорупційна рада
Стаття 56 Конституції України
Кожен має право на відшкодування
за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування
матеріальної та моральної шкоди,
завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
їх посадових і службових осіб
при здійсненні ними своїх повноважень.

Частина 8


Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015 № 2494, зокрема ч. 6 Розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, передбачено

Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунок наданих послуг у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу.

Компенсація збитків, завданих споживачу газу
1. За наявності порушень, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу, за які Оператор ГРМ має компенсувати споживачу завдані збитки та здійснити перерахунок наданих послуг, споживач має подати Оператору ГРМ претензію, складену в довільній формі.

Претензія надається письмово та повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі Оператора ГРМ.
До випадків, внаслідок яких Оператор ГРМ компенсує споживачу завдані збитки та здійснює перерахунок наданих послуг, належать:

  1. безпідставне припинення розподілу природного газу (газопостачання) споживачу;
  2. розподіл природного газу споживачу, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам цього Кодексу;
  3. несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;
  4. шкода, завдана житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров’ю та навколишньому середовищу внаслідок порушення Оператором ГРМ вимог ПБСГ.

2. Перерахунок наданих послуг Оператора ГРМ та компенсація завданих споживачу збитків здійснюються з урахуванням такого:

1) у разі безпідставного припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу з вини Оператора ГРМ він відшкодовує споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, що обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу (норма застосовується щодо споживачів, що не є побутовими) або планового місячного об’єму споживання (норма застосовується щодо споживачів, що є побутовими) на відповідний період за договором розподілу природного газу та з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання.
У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, Оператор ГРМ відшкодовує її у добровільному порядку або за рішенням суду;

2) за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників природного газу Оператор ГРМ зобов’язаний здійснити перевірку цих параметрів у порядку, визначеному главою 2 розділу VIII цього Кодексу.
У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу та/або його тиску від вимог цього Кодексу Оператор ГРМ здійснює перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого/спожитого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог цього Кодексу, а споживач отримує від Оператора ГРМ компенсацію, яка розраховується відповідно до глави 3 розділу VIII цього Кодексу;

3) шкода, завдана об’єкту і майну споживача, його життю та здоров’ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі Оператором ГРМ, якщо ця шкода стала наслідком порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу, ПБСГ (Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання» від 15.05.2015 № 285), умов договору розподілу природного газу та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини Оператора ГРМ і споживачів у сфері надання послуг з розподілу природного газу, якщо інше не передбачено законодавством;

4) Оператор ГРМ не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з розподілу природного газу, включаючи цілодобове забезпечення потужності об’єкта споживача в місці його приєднання, якщо це сталося з вини споживача (відмова в доступі до об’єкта споживача, недотримання умов експлуатації газового обладнання тощо) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

3. У разі якщо між Оператором ГРМ і споживачем не досягнуто згоди щодо компенсації споживачу завданих збитків чи перерахунку наданих послуг, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

Як випливти у «хвилі» перевірки лічильників газу