Що важливо знати споживачу газу в Україні (Частина 3)

Про повірку лічильників газу

Про повірку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.

2. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 17 Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»)

3. Суб’єкти господарювання (ПАТ «Харківміськгаз») зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

(Стаття 17 Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»)

4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання (ПАТ «Харківміськгаз»), якщо інше не встановлено договором, укладеним відповідно до законів, що регулюють відносини у сферах електроенергетики та газопостачання.

(Стаття 17 Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»)

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання (ПАТ «Харківміськгаз»). Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.

(Стаття 17 Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»)

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання або за рахунок постачальника послуг комерційного обліку. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, встановлених відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 17 Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»)

5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:

– науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
– науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.

(Стаття 17 Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність»)

6. Перелік уповноважених державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, підприємств, установ та організацій на проведення повірки засобів вимірювальної техніки за посиланням http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=47e0add6-1cfd-41d8-b527-b6a69181e51e&title=PerelikUpovnovazhenikhDerzhavnikhPidprimstvTaUstanov-SchoNalezhatDoSferiUpravlinniaMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkraini-Pidprimstv-UstanovTaOrganizatsiiNaPravoProvedenniaDerzhavnikhViprobuvanTaPovirkiZasobivVimiriuvalnoiTekhniki).

7. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, а саме:

постановою Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт» від 08.07.2015 № 474;

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193;

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015 № 2494, зокрема ч. 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
передбачає:
8.1. Виконавець – ПАТ «Харківміськгаз» не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення за формою згідно з додатком 1 рекомендованим листом з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

(Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання
засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт»
від 08.07.2015 № 474)

8.2. Споживач забезпечує у зазначений в повідомленні строк доступ представника виконавця до засобу вимірювальної техніки.

(Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання
засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт»
від 08.07.2015 № 474)

8.3. Представник виконавця – ПАТ «Харківміськгаз» пред’являє споживачеві направлення, видане йому виконавцем, для проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки, а також у разі потреби демонтажу такого засобу.

8.4. До початку демонтажу засобу вимірювальної техніки представник виконавця:
здійснює огляд засобу вимірювальної техніки щодо відсутності механічних пошкоджень та ознак самовільного втручання в його роботу;
перевіряє наявність та цілісність пломб, стан різьбових з’єднань, наявність відбитків повірочного тавра.

(Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання
засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт»
від 08.07.2015 № 474)

8.5. Демонтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 2.

(Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання
засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт»
від 08.07.2015 № 474)

8.6. На час проведення періодичної повірки або ремонту засобу вимірювальної техніки виконавець – ПАТ «Харківміськгаз» встановлює тимчасовий засіб вимірювальної техніки.
Після демонтажу засобу вимірювальної техніки виконавець забезпечує його транспортування для проведення періодичної повірки або ремонту.

(Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання
засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт»
від 08.07.2015 № 474)

Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування монтаж, технічне обслуговування та пов’язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ (ПАТ «Харківміськгаз») незалежно від того, чи є він власником ЗВТ.

(Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»
від 30.09.2015 № 2494,
зокрема ч. 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем)

Оформлення результатів періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту здійснюється таким чином:

1) позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту ЗВТ засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
На вимогу заявника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки.

2) для ЗВТ, які визнані за результатами повірки такими, що не відповідають установленим вимогам, оформлюють довідку про непридатність ЗВТ за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
«Про затвердження Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»
від 08.02.2016 № 193

У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.

(Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»
від 30.09.2015 № 2494,
зокрема ч. 8 Розділу Х Кодексу газорозподільних систем)

8.7. Після проведення періодичної повірки або ремонту виконавець – ПАТ «Харківміськгаз» у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, забезпечує транспортування засобу вимірювальної техніки для його монтажу.
Транспортування засобу вимірювальної техніки здійснюється таким чином, щоб не вплинути на його метрологічні характеристики.

Споживач забезпечує у строк, зазначений в акті про демонтаж засобу вимірювальної техніки, доступ представника виконавця до місця монтажу засобу вимірювальної техніки.

Представник виконавця – ПАТ «Харківміськгаз», який прибув для проведення монтажу засобу вимірювальної техніки, пред’являє споживачеві відповідне направлення, видане йому виконавцем.

Монтаж засобу вимірювальної техніки проводиться представником виконавця виключно у присутності споживача та оформляється актом за формою згідно з додатком 3.

Опломбування засобу вимірювальної техніки здійснюється представником виконавця у день його монтажу, про що зазначається в акті про монтаж засобу вимірювальної техніки.

(Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку подання
засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку,
обслуговування та ремонт»
від 08.07.2015 № 474)
Додатки
Додаток 2 до Порядку
АКТ про демонтаж засобу вимірювальної техніки
Додаток 3 до Порядку
АКТ про монтаж засобу вимірювальної техніки
Додаток 2
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 1 пункту 3 розділу IV)
СВІДОЦТВО про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
Додаток 4
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її результатів
(підпункт 17 пункту 3 розділу IV)
ДОВІДКА про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки
Інші статті про ПАТ «Харківміськгаз»