Що важливо знати споживачу газу в Україні (Частина 1)

Правила безпеки систем газопостачання

Серед основних нормативно-правових актів, якими регулюються правовідносини споживачів газу та ПАТ «Харківміськгаз» можна назвати:

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ» від 15.05.2015  № 285.

Правила безпеки систем газопостачання поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням (далі – будівництво), експлуатацією систем газопостачання (далі – експлуатація), а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах.

 

Правила безпеки систем газопостачання встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, а саме:

до газопроводів та газового обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, котелень, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових і громадських будинків.

Основні поняття, якими оперують Правила безпеки систем газопостачання:

балансоутримувач – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із чинним законодавством України;

технічне обслуговування – системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення місць витоку газу, очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання;

газове обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків – газові прилади і пристрої, апарати та агрегати (повної заводської готовності), які використовують газ як паливо для приготування їжі, гарячого водопостачання та опалення.

 

Розділом ІІІ Правил безпеки систем газопостачання регламентовано, що

п. 3.2. Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) – ПАТ «Харківміськгаз» повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України.

п. 3.3. Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) – ПАТ «Харківміськгаз» відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

 

Частиною 5 Розділу 5 «Вимоги безпечної експлуатації систем газопостачання (природний газ)» Правил безпеки систем газопостачання встановлені вимоги безпечної експлуатації внутрішніх газопроводів і газового обладнання житлових і громадських будинків.

 

п. 5.1. Вимоги цього розділу розповсюджуються на газопроводи і газове обладнання, яке розміщене після відключаючого пристрою на вводі по ходу газу, в житлових і громадських будинках, комплексах і спорудах відповідно до ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».

 

п. 5.5. Заміна газового обладнання виконується за ЗАЯВОЮ власника (орендаря (наймача) – споживача газу) до газорозподільного підприємства суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю – ПАТ «Харківміськгаз».

 

п. 5.7. Підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови:

 • наявності витоків газу;
 • несправної автоматики безпеки;
 • несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;
 • відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
 • самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;
 • не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) технічного обслуговування;
 • не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації.

 

п. 5.8. Несправне газове обладнання, ремонт якого потребує його розбирання, а також газове обладнання при виконанні капітального ремонту помешкань житлових і громадських будинків необхідно відключати зі встановленням заглушок та оформленням відповідного акта представником газорозподільного підприємства.

 

п. 5.10. Власники (балансоутримувачі та/або орендарі (наймачі)) житлових і громадських будинків, підприємств комунального та побутового обслуговування населення повинні:

 

  • забезпечувати безперешкодний доступ до всіх приміщень будинків представникам газорозподільного підприємства для проведення технічного обслуговування газового обладнання і перевірки приміщень на загазовїаність та за необхідності відключення газового обладнання;
  • утримувати в належному стані підвали, технічні коридори і підпілля, забезпечувати постійне підтримання в робочому стані їх електроосвітлення і вентиляцію;
  • утримувати в належному стані ущільнення вводів підземних комунікацій в підвалах будинків, а також місць перетинів газопроводами елементів будівель;

 

 • утримувати в належному до експлуатації стані фасадні та внутрішні газопроводи;

 

 • своєчасно перевіряти стан і за потреби проводити ремонт димових і вентиляційних каналів, оголовків димоходів;
 • надавати запит газорозподільному підприємству на подавання газу до внутрішньобудинкової, квартирної системи газопостачання за 5 днів до заселення;
 • повідомляти газорозподільне підприємство про необхідність відключення газового обладнання у разі несправності димових і вентиляційних каналів;
 • своєчасно перевіряти стан і у разі потреби проводити ремонт систем урівняння потенціалів усіх металевих комунікацій (у тому числі і газових) всередині будівлі та перевіряти системи захисного заземлення, змонтованого в будівлі обладнання, яке підключено одночасно до газової та електричної мережі.

 

Інші статті про ПАТ «Харківміськгаз»