Особливості приладового обліку природного газу

Що важливо знати споживачу газа в Україні (Частина 2)

Особливості приладового обліку природного газу

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» від 30.09.2015 № 2494.

Кодекс газорозподільних систем від 30.09.2015 № 2494 визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем (ПАТ «Харківміськгаз») із суб’єктами ринку природного газу (споживачами газу), а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

 

Споживачам газу слід керуватися:

1)  розділом Х «Особливості приладового обліку природного газу» Кодексу газорозподільних систем, яким визначено:

 

 1. Загальні умови приладового обліку
 2. Порядок організації приладового обліку в точці вимірювання
 3. Порядок введення в експлуатацію комерційного вузла обліку
 4. Порядок пломбування елементів комерційного вузла обліку
 5. Порядок експлуатації комерційного вузла обліку
 6. Порядок періодичної повірки ЗВТ по об’єктах побутових споживачів (населенню)
 7. Порядок перевірки вузлів обліку та їх складових
 8. Порядок проведення експертизи ЗВТ та пломб
 9. Порядок проведення позачергової або експертної повірки вузлів обліку та ЗВТ

 

2) розділом ХІ «Порядок перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об’ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог Кодексу газорозподільних систем», яким визначено:

 

 1. Загальні умови.
 2. Види порушень, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об’ємів природного газу або зміна їх режиму нарахування
 3. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування побутовому споживачу (фізичній особі).
 4. Порядок визначення необлікованих об’ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), що не є побутовим.
 5. Порядок оформлення акту про порушення.
 6. Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунок наданих послуг у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу.

 

Потрібно звернути увагу на частину 6 розділу Х «Особливості приладового обліку природного газу» Кодексу газорозподільних систем, що визначає

 

ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ВУЗЛА ОБЛІКУ.

 

 1. Власник (споживач газу) комерційного ВОГ (вузол обліку природного газу/вузол обліку), що здійснює його експлуатацію на підставі відповідного договору з власником (ПАТ «Харківміськгаз»),

– забезпечує належний технічний стан комерційного ВОГ та його складових (зокрема ЗВТ),

забезпечує проведення періодичної повірки ЗВТ (засіб вимірювальної техніки), та

відповідає за дотримання правил експлуатації комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ).

Технічне обслуговування елементів комерційного ВОГ, зокрема здійснення ревізії запірних пристроїв та фільтрів, повірки та ремонту ЗВТ, проводить власник цього комерційного ВОГ або суб’єкти господарювання, що здійснюють його експлуатацію на підставі відповідного договору з власником (ПАТ «Харківміськгаз»), згідно з експлуатаційними документами в спеціалізованих сервісних центрах.

 

 1. Протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових Оператор ГРМ (ПАТ «Харківміськгаз») та споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) проводять такі спільні дії:

 

– контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу);

– перевірку комерційного ВОГ та його складових відповідно до вимог цього Кодексу, зокрема контрольний огляд вузла обліку;

– монтаж/демонтаж ЗВТ на повірку (періодичну, позачергову, експертну), експертизу та/або ремонт.

 

Контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) здійснюється Оператором ГРМ відповідно до власного графіка обходу споживачів та позапланово (за необхідності).

 

Контрольний огляд вузла обліку здійснюється Оператором ГРМ за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

 

Споживач (суміжний суб’єкт ринку природного газу) зобов’язаний допустити уповноважених представників Оператора ГРМ (разом з їх відповідними засобами) за пред’явленням ними службових посвідчень на власну територію (у приміщення), де встановлений комерційний ВОГ, та забезпечити їм доступ до елементів комерційного ВОГ для виконання зазначених заходів, у тому числі огляду газопроводу перед та після ВОГ. У випадку відмови в доступі чи незабезпечення допуску Оператор ГРМ має право здійснити заходи, передбачені цим Кодексом.

 

 1. Власники комерційних ВОГ протягом всього строку їх експлуатації повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведенні перевірок ВОГ чи передбачених пунктом 2 цієї глави заходів оригінали документів, які пред’являлися при введені комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені главою 4 цього розділу.

 

Експлуатація комерційного ВОГ та його складових без наявності визначених в главі 4 цього розділу документів не допускається. У разі втрати будь-якого з документів власник комерційного ВОГ зобов’язаний їх відновити.

 

 1. За збереження і цілісність комерційних та дублюючих ВОГ та пломб (відбитків їх тавр) відповідає власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені, що має бути зафіксовано у відповідному акті про пломбування.

 

 1. Засоби вимірювальної техніки, які є складовими комерційного ВОГ, підлягають періодичній повірці відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням вимог глав 7 та 8 цього розділу.

 

 1. У разі виявлення позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових, пошкодження ЗВТ або пошкодження пломб чи захисних елементів власник (користувач), на території або у приміщенні якого встановлений комерційний ВОГ чи його складові, має терміново поінформувати про це Оператора ГРМ та за потреби вжити заходів для недопущення аварійної ситуації з урахуванням техніки безпеки.

 

Позаштатний режим роботи комерційного ВОГ, зокрема, включає:

1) витоки газу з елементів та конструкції комерційного ВОГ, у тому числі імпульсних ліній манометрів, датчиків тиску і температури тощо;

2) відсутність зміни показань лічильника газу (обчислювача або коректора об’єму газу), загальмованість або рух з ривками зчитувального механізму при фактичній витраті (споживанні) природного газу;

3) наявність сторонніх шумів та нехарактерних звуків при роботі лічильника газу чи іншого ЗВТ;

4) індикація або наявність повідомлень про порушення в роботі ЗВТ, в тому числі про необхідність зміни елементів живлення;

5) забруднення або відкладання осадів, потрапляння сторонніх предметів до внутрішньої порожнини вимірювального трубопроводу або лічильника газу чи на робочі поверхні первинних перетворювачів;

6) інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результати вимірювання.

 

Якщо внаслідок позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових буде підтверджено факт необлікованого чи облікованого частково об’єму розподіленого (спожитого, переданого) природного газу, розрахунок необлікованих (облікованих частково) об’ємів природного газу за період несправності комерційного ВОГ чи його складових здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

 

До відновлення роботи комерційного ВОГ або його складових в нормальному режимі за бажанням споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) може бути припинено газопостачання на його об’єкт.

 

 1. Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог ПБСГ та після внесення змін до проектної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ.

 

 1. Якщо в разі зміни споживача, форми власності чи власника об’єкта споживача фактичний стан комерційного вузла обліку природного газу не відповідає вимогам нормативних документів, договір розподілу природного газу укладається з новим власником тільки після приведення комерційного вузла обліку природного газу у відповідність до вимог нормативних документів.
Інші статті про ПАТ «Харківміськгаз»