Що відповів Червонозаводський суд на акцію «недовіри»?

17.01.17 мы получили ответ из Червонозаводского районного суда по поводу акта “недоверия” судьям Корекян н.р. и Сорока О.П. Ответ представляем Вашему вниманию.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ХАРКОВА
інд. 02894059; майдан Героїв Небесної Сотні, 36, 3 під’їзд, м. Харків, 61001
тел. (057) 733-05-61, е-mail: іnbох©сz.hr.соurt.gov.ua


16.01.2017 вих. № 2013/01-16/17

Голові
громадської організації
«Антикорупційна рада»
Трубчанову В.М.

61064, м. Харків,
вул. Полтавський Шлях,
123, офіс 15

Шановний Вікторе Миколайовичу!

За результатами розгляду Вашого звернення від 15.12.2016 вих. №45/16, яким Ви заявляете недовіру суддям Червонозаводського районного суду м. Харкова. Корекян Н.Р. та Сорока О.П., повідомляю наступне:

Професія судді є однією з найбільш складних юридичних професій. Це положення можна підтвердити рядом показників. Будучи носієм державної влади, виключно судді надається право на здійснення правосуддя, ще передбачає високий рівень професіоналізму і особистої відповідальності за прийняття справедливого і всебічно виваженого рішення по конкретній справі. Його діяльність в загальному плані – це не тільки втілення в життя духу і букви закону, відновлення порушеного права, а ще і втілення соціальної справедливості, підтримка та забезпечення загальносоціальних цінностей.

11.11.2002 Указом Президента України на посаду судді Сніжнянського міського суду Донецької області призначено Корекян Н.Р.

Постановою Верховної ради України від 22.05.2008 Корекян Н.Р. обрано на посаду судді безстроково.

27.04.2015 відповідно до Указу Президента України від 07.04.2015 «Прс переведення суддів», наказом голови суду Шелест І.М. суддю Корекян Н.Р. зараховано до штату Червонозаводського районного суду м. Харкова.

Станом на 13.01.2017 суддя Корекян Н.Р. мае стаж роботи на посаді судді – 14 років і 26 днів.

Суддя Сорока О.П. призначена на посаду судді Червонозаводського районного суду м. Харкова Указом Президента України від 11.05.2004.

Постановою Верховної ради України від 01.04.2010 Сороку О.П. обрано на посаду судді безстроково.

Станом на 13.01.2017 суддя Сорока О.П. мае стаж роботи на посаді судді – 12 років 7 місяців 6 днів.

Протягом своеї трудової діяльності судді Корекян Н.Р. та Сорока О.П. неодноразово проходили курси підвищення кваліфікації, приймали участь у навчанняк та семінарах для суддів місцевих судів загальної юрисдикції.

За час роботи в Червонозаводському районному суді м. Харкова судді Корекян Н.Р. та Сорока О.П. зарекомендували себе з позитивної сторони як сумлінні, принципові працівники та висококваліфіковані спеціалісти в галузі кримінального та цивільного права. Культурні у поводженні з rромадянами та колегами, у спілкуванні тактовні, доброзичливі та уважні. Обом суддям характерні тверді вольові якості та висока працездатність. До виконання службових обов’язків ставляться дуже відповідально. Постійно працюють над підвищенням свого рівня. До дисциплінарних стягнень за час професійної діяльності не притягалися.

Крім того, відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №563, у 2015 році Червонозаводським районним судом м. Харкова було проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо суддів Корекян Н.Р. та Сорока О.П.

Запити про надання відомостей щодо суддів Корекян Н.Р. та Сорока О. П. надсилалися до Служби безпеки – України, територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області, Державної судової адміністрації України у Харківській області, Костянтинівської ОДІП ГУ ДФС у Донецькій області, Дергачівської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Харківській області.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до суддів Корекян Н.Р. та Сорока О.П. не застосовувались заборони, передбачені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Що стосується занепокоєння громади міста Харкова щодо об’ективного і неупередженого розгляду справи відносно Штепи Н.І. повідомляю, що вказана справа розглядається колегією суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова у складі головуючого судді Єжова В.А. та членів колегії – суддів Салайчук С.М. і Корекян Н.Р. Одноособові рішення у зазначеній справі суддею Корекян Н.Р. не приймаються.

Одночасно вважаю за необхідне довести до Вашого відома, що відповідно до статті 129 Конституції України, судді при здійсненні правосуддя незалежні та керуються верховенством права.

При здійсненні правосуддя суддя не залежить від органів законодавчої та виконавчої влади, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій; від думки і позиції сторін у цивільних і господарських справах, висновків органів дізнання і досудового слідства та прокурора у кримінальних справах, а також від вищестоящих судів.

Голова суду, його заступник, виконуючий обов’язки голови суду або керівник апарату суду не мають повноважень надавати правову оцінку процесуальним діям суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова, а також здійснювати інші дії, направлені на втручання в діяльнlсть суддів по здійсненню ними правосуддя по конкретній справі.

Що стосується написання заяв суддями Корекян Н.Р. та Сорока О.П. про добровільне звільнення з посади, повідомляю, що в статті 126 Конституції України чітко визначені підстави для звільнення судді з посади та припинення повноважень.

Частиною 2 статті 112 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що рішення про звільнення судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя у порядку, встановленому Законом України «Про Вищу раду правосуддя». Також повідомляю, що зміст Вашого звернення від 15.12.2016 в межах повноважень в.о. голови суду було доведено до відома суддів Корекян Н.Р. та Сорока О.П.

3 nовагою,
В.о. голови
Червонозаводського
районного суду м. Харкова
В.А. Єжов

Що відповів Червонозаводський суд на акцію “недовіри”