Зразок заяви про відвід всьому складу суду

Однією з процесуальних гарантій реалізації завдань судочинства в Україні і ухвалення законних та обґрунтованих рішень у судових справах є інститут відводу (самовідводу) судді, що має на меті відсторонення від участі у справі суддів, щодо неупередженості яких є сумніви (Неупередженість суду (суддів) у контексті практики Європейського суду з прав людини).

Свого часу Європейський суд з прав людини встановив, що вимога «неупередженість» має два аспекти. По-перше, суддя повинен бути вільний від особистих упереджень та пристрастей. По-друге, він повинен виключати будь-які обґрунтовані сумніви щодо цього (Невозможно быть беспристрастным, рассматривая отвод самому себе Сайкин Л., Грузд Б. ).

Кожний процесуальний кодекс має певні статті, присвячені праву учасників судової справи заявляти відвід судді.

Зразок заяви

Суд [назва суду]
Суддя [прізвище та ініціали судді]
Заявниця: [ім’я заявника]
Адреса: [повна адреса позивача, індекс]

Інші особи,
що брали участь у розгляді справи [прізвище та ініціали осіб]
Справа № [номер справи]
Провадження [провадження]

ЗАЯВА
про відвід всьому складу суду,
в зв’язку з недовірою до судової системи

В зв’язку з неспростованою заявою голови Ради суддів України Онопенка В.В., опублікованої на офіційній сторінці порталу «Судова влада України» від 07.04.2014 про блокування роботи судів керівництвом вищих органів судової влади з метою попередження громадян про можливий ризик розгляду їх справ упереджено і всупереч вимогам закону, резолюцією ХІІ позачергового з’їзду суддів про необхідність антикорупційної перевірки суддів, Розділом 3 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схвалену Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 про необхідність кадрового оновлення судової системи і збереження факторів залежності суддів від виконавчої та законодавчої гілок влади,

ОГОЛОШУЮ недовіру до усього складу судової колегії до проведення спеціальної перевірки на доброчесність, благонадійність та кваліфікаційного оцінювання відповідно до Законів України «Про відновлення довіри до органів судової влади»; «Про очищення влади», «Про судоустрій», «Про право на справедливий суду», п. 5 Постанови України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” та п. 5 Розпорядження КМУ від 3 вересня 2014 р. № 828-р «Про деякі заходи щодо сприяння утвердженню доброчесності в судовій системі»,.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 19 Конституції України

ПРОШУ

  • прийняти заяву про відвід;
  • перенести розгляд справи до проходження кваліфікаційного оцінювання усіма суддями судової колегії;
  • розпочати розгляд справи після закінчення заходів по відновленню довіри громадян до судової системи;
  • підписати декларацію безхабарності

Заявник (ця) [ім’я заявника][підпис]

[дата]

Додатки:

1. Декларація безхабарності

Ні хабарництву

ДЕКЛАРАЦІЯ

Цією декларацією я ______________________________ засвідчую, що у своєму особистому і професійному житті не буду давати, а також не буду брати хабарів.
Цією декларацією підтверджую також свою участь у розвитку ідеї загальнонаціональному Русі «Ні хабарництву! Я не даю і не беру хабарів» задля розбудови нової та процвітаючої України.

Дата

Особистий підпис

Освіта та професія:____________________________________

Місто проживання:____________________________________

Контактний телефон:__________________________________

Email:_______________________________________________

Будь ласка, підписану декларацію надішліть нам на електронну пошту – info@nihabarnyctvu.org

Завантажити зразок заяви про відвід всьому складу суду, в зв’язку з недовірою до судової системи: DOC(55.5КБ)