Принцип верховенства права

В Україні принцип верховенства права закріплений у ч. 1 ст. 8 Конституції.

Венеціанська комісія

Венеціанська комісія

Доповідь Венеціанської комісії «Про верховенство права»[8] (Venice Commission: the Rule of Law) — звіт щодо верховенства права, що був прийнятий Венеціанською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 р. на основі зауважень її членів П’єтера Ван Дзіка (Нідерланди), Грет Халлер (Швейцарія), Джефрі Джоуела (Сполучене Королівство), Каарло Туорі (Фінляндія).

Звіт побудований на аналізі підходів до розуміння верховенства права в міжнародно-правових документах, конституціях та законодавстві низки країн, а також у науковій літературі.

Метою цієї доповіді є виявлення консенсусного визначення поняття верховенства права, а також викладення його основних елементів. Це має сприяти практичному застосуванню цього важливого принципу.

Принцип верховенства права

У формальному розумінні
це верховенство права, а не особи

У сутнісному розумінні
це верховенство права над законом

6 основних елементів верховенства права

У п. 41 документа зазначено, що наразі можливий консенсус щодо обов’язкових елементів (як формальних, так і матеріальних або субстантивних) поняття «верховенство права», зокрема, таких, як:

 1. законність, в тому числі прозорий, підзвітний і демократичний порядок введення законів у дію;
 2. правова певність;
 3. заборона свавілля;
 4. доступ до правосуддя у незалежних і неупереджених судах, в тому числі судовий контроль за адміністративними актами;
 5. дотримання прав людини;
 6. недискримінація та рівність перед законом.

Перелічені елементи лежать в основі конституційних і законодавчих положень та судової практики і на національному, і на міжнародному рівнях.

Cкладові верховенства права

Відповідно до підходів Венеціанської комісії виділяють такі складові верховенства права:

 • доступ до закону (положення закону повинні бути зрозумілими, ясними та передбачуваними);
 • вирішення питань про юридичні права повинно, як правило, здійснюватися на підставі закону, а не за розсудом;
 • рівність перед законом;
 • влада повинна реалізовуватися відповідно до закону, справедливо та розумно;
 • права людини повинні бути захищені;
 • повинні бути наявні засоби для врегулювання спорів без невиправданих витрат та відстрочок;
 • наявність справедливого суду;
 • держава повинна дотримуватися своїх зобов’язань у рамках як міжнародного, так і національного права.

У контексті реалізації прав особи верховенство права є необхідним для відповідності певного державного утворення наявним демократичним стандартам. Дія принципу верховенства права має на меті встановлення певних меж діяльності держави в ім’я захисту прав людини, викорінення будь-якого свавілля. Власне, основоположні права та свободи людини визначають зміст і спрямованість розуміння верховенства права як доктрини, принципу та ідеалу.

Значення для правової системи України

Позиції Венеціанської Комісії стосовно верховенства права відображені у практиці Конституційного Суду України

Позиції Венеціанської Комісії стосовно верховенства права відображені у практиці Конституційного Суду України

Доповідь Венеціанської Комісії «Про верховенство права» використовується в Україні для поглиблення осмислення змісту поняття верховенства права. Зокрема, використовується для роз’яснення деяких статей, їх тлумачення, формування правових позицій, розвитку наукової діяльності. Так, правові позиції Венеціанської Комісії стосовно верховенства права відображені у практиці Конституційного Суду України.