Право українця стати присяжним та приймати участь у здійсненні правосуддя

Суд присяжних в Україні

Коли мова заходить про присяжних, то всі згадують про американську систему, відому, здебільше, за фільмами. В американців є прислів’я: “Будь увічливим з усіма: ніколи не знаєш, хто попаде до складу присяжних, які тебе судитимуть”.

Справді, за законодавством США, кожен громадянин повинен виконувати обов’язок присяжного. І не просто обов’язок, а почесний обов’язок, від якого неможливо відмовитися. Присяжні обираються випадково зі списку виборців під кожну справу. Суди присяжних можуть вирішувати всі справи, за які передбачено від 6 місяців ув’язнення. Присяжні відділені від професійного судді й вирішують лише питання: чи було вчинено злочин, чи винуватий у його вчиненні обвинувачений, чи заслуговує він на поблажливість.

В Україні зовсім все по-іншому. На цьому наголошує Тростянецький районний суд Сумської області та розповідає хто такі присяжні та як можна долучитись до здійснення правосуддя:

Право бути присяжним

Виконання функцій присяжного в Україні є не обов’язком, а правом громадянина, який хоче принести суспільну користь, гостро відчуває несправедливість, й хоче бути долученим до здійснення правосуддя і відновлення справедливості.

Основною ідеєю суду присяжних є те, що пересічного громадянина судять такі ж громадяни — без спеціальних знань у галузі права.

Класичне пояснення необхідності присяжних — це право на суд рівними собі. Присяжні насамперед керуються совістю та своїм баченням реалій суспільного життя, а не жорсткими рамками норм права.

Участь присяжних у процесі відправлення правосуддя забезпечує досягнення багатьох цілей, зокрема:

 • суспільство через своїх представників має змогу переконатися, що правосуддя відбувається прозоро, неупереджено та, головне, справедливо;
 • суддя захищений від негативного сприйняття суспільством при винесенні непопулярного рішення у резонансній справі;
 • громадськість безпосередньо набуває знання про правові процедури.

Із прийняттям у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу був сформований інститут присяжних відносно невеликої категорії кримінальних проваджень, і він певний час співіснував з інститутом народних засідателів, які брали участь у розгляді цивільних справ. У 2017 році інститут народних засідателів був скасований, і присяжні були залучені до розгляду й окремих категорій цивільних справ.

Хто може бути присяжним?

Присяжним може бути громадянин України віком від 30 до 65 років, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного окружного суду, та який володіє державною мовою. Ці особи не повинні мати психічні та інші хронічні захворювання, вони не повинні бути судимими, не бути державними службовцями, працівниками правоохоронних органів адвокатами, нотаріусами.

Гарантії присяжних на час виконання ними обов’язків у суді:

 • зарахування часу виконання присяжними обов’язків у суді до стажу;
 • збереження всіх гарантій та пільг за місцем роботи;
 • виплата винагороди за час проведений в суді, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду (із застосуванням відповідного регіонального коефіцієнту) з урахуванням фактично відпрацьованого часу;
 • відшкодування витрат на проїзд, наймання житла, виплата добових;
 • застосування до присяжних заходів безпеки у разі потреби.

До розгляду яких справ залучаються присяжні?

Цивільні справи: 1 професійний суддя + 2 присяжних для розгляду справ про:

 • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
 • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
 • усиновлення;
 • надання особі психіатричної допомоги;
 • примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу.

Кримінальні провадження: 2 професійних судді + 3 присяжних для розгляду справи про злочини, за які передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Як стати присяжним?

Державна судова адміністрація України визначає кількість присяжних, як правило, це близько двадцяти присяжних у суді. Після цього судова адміністрація звертається до місцевої ради, в межах юрисдикції якої розташований суд щодо формування списку присяжних (це або міська міста обласного значення рада, або районна рада). Відповідна рада має провести роз’яснювальну кампанію та на підставі виявлених бажань громадян у вигляді поданих заяв сформувати зазначений список. Якщо рада цей список не сформувала протягом двох місяців, зазначена функція покладається вже на обласну раду.

Відповідна рада формує і затверджує список громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, відповідають вимогам до присяжних та дали згоду бути присяжними.

У разі відповідності такої особи встановленим у законі вимогам до присяжних, місцева рада своїм рішенням включає її до списку присяжних. Список присяжних направляється у відповідний суд.

Автоматизована система документообігу суду відбирає присяжних для участі у конкретній справі.

Присяжний зобов’язаний вчасно з’явитися на запрошення суду для участі в судовому засіданні.

Неприбуття в судове засідання без поважних причин вважається неповагою до суду, за що передбачено адміністративну відповідальність.

Суд залучає присяжних до здійснення правосуддя на строк не більше одного місяця на рік або на більший строк для закінчення розгляду справи, розпочатої за їхньою участю.

Наприклад, протягом І півріччя 2019 року Тростянецьким районним судом Сумської області за участю присяжних розглядались лише цивільні справи. З часу створення інституту присяжних жодне кримінальне провадження не розглядалось у м.Тростянці судом присяжних. За цей рік було розглянуто 14 цивільних справ за участі присяжних, які обрані з мешканців м.Тростянця та району. Це були справи про усиновлення, визнання особи недієздатною, оголошення особи померлою тощо.

Список присяжних Тростянецького районного суду Сумської області затверджений рішенням Тростянецької районної ради від 21.04.2017 у кількості 20 осіб, серед яких є здебільшого особи з юридичною, медичною, педагогічною освітою.

Фактично протягом 2019 року з 20 осіб до розгляду цивільних справ були залучені 10 присяжних, які були визначені автоматизованою системою суду за принципом випадковості. За фактично відпрацьований час, який, як правило, складає 1-2 години, присяжним територіальним управлінням ДСА України в Сумській області була нарахована винагорода.

Список присяжних затверджується на три роки і переглядається в разі необхідності для заміни осіб, які вибули зі списку, за поданням територіального управління Державної судової адміністрації України.

Строк повноважень присяжних, перелік яких затверджено рішенням Тростянецької районної ради від 21.04.2017 року, завершується у квітні 2020 року.

У зв’язку з тим, що наступного року буде переглядатись список присяжних, мешканцями м.Тростянця та району, які бажають долучитись до дуже важливої та почесної роботи – відправленні правосуддя, наступного року необхідно звертатися до Тростянецької районної ради із відповідною заявою про включення до Списку присяжних Тростянецького районного суду Сумської області: за адресою: вул.Благовіщенська, 3 у м.Тростянець, та подати такі документи: ксерокопію паспорта громадянина України (1 – 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації/проживання кандидата); копію ідентифікаційного коду; довідку з місця роботи або копію трудової книжки (перша сторінка та сторінка з останнім записом), у разі, якщо особа безробітна.