Головні принципи дії суду присяжних в США

Головні принципи дії суду присяжних в США
• Суд присяжних призначається на вимогу обвинуваченого якщо термін передбаченого покарання перевищує шість місяців та в будь-яких громадських справах за вимогою сторін.
• Випадковий відбір зі списку виборців спеціальною комп’ютерною програмою, або іншим способом який забезпечує рівність всіх громадян.
• Суддя в присутності сторін до засідань проводить допит кандидатів у присяжні з метою перевірки на адекватність, незацікавленість і неупередженість для формування попереднього списку.
• Повістка до суду.
• Підтвердження участі або прохання переносу з поважної причини по телефону
• Рішення суду про звільнення від службових обов’язків в дні роботи суду надсилається на місце роботи .
• Оплата 20 $ за день роботи у суді крім того зберігається зарплата на основній роботі
• Заборона на фотографування присяжних і публікацію їх імен та адрес.
• Завчасно видається буклет з інформацією про діяльність в суді.
• В складних справах з метою позбавлення тиску, присяжних ізолюють від суспільства комфортному готелі.
• Тиск на присяжних або їх підкуп – кримінальна відповідальність.
• На попереднє засідання по тяжким злочинам викликається 20 осіб, для менш тяжких 13 осіб, також 13 осіб якщо матеріальний ущерб по громадській справі більш як 7000 $, якщо менше 7000 $ викликається 11осіб. Звинувачення і захист відхиляють без пояснення причин по 3 особи. Тобто суд затверджується в кількості 12 або відповідно 7, чи 5 присяжних. Всі зобов’язані підписати клятву що будуть слухати засідання і винесуть рішення яке вважають справедливим.
• Якщо суддя бачить, що суд може продовжуватись більше одного дня – за такою ж процедурою відбирають кілька альтернативних присяжних, які також мають бути присутні на засіданнях.
• На першому засіданні приводяться до присяги всі учасники процесу і в тому числі присяжні.
• Адвокати і обвинувачення передають судді свої версії інструкції для суду присяжних, в яких роз’яснюються закони, що можуть бути використані в конкретній справі, суддя розглядає їх на предмет відповідності і передає присяжним з побажанням виносити рішення лише на підставі законів.
• В громадянських справах суд присяжних вирішує громадсько-правові наслідки для кожної з сторін і визначає суму компенсації збитків постраждалим. В кримінальних справах визнає винність і встановлює покарання.
• Перед винесенням рішення в кінці процесу суддя надає присяжним свої інструкції.
• Розгляд і обговорення справи для винесення рішення присяжними відбувається в ізольованій кімнаті зі зручностями без судді і без інших присутніх. Всі питання вирішуються в письмовому вигляді до судді лише через судового пристава, який знаходиться за межами кімнати. Відповіді суддя узгоджує зі сторонами процесу.
• Перед обговоренням присяжні обирають голову для забезпечення порядку, рівності обговорення і письмового формулювання вироку на спеціальному бланку, після прийняття одностайного рішення.
Головні принципи суду присяжних в Україні (за новим КПК)
 Суд присяжних призначається на вимогу обвинуваченого якщо термін передбаченого покарання довічний.
 Для формування списків присяжних територіальне управління Державної судової адміністрації України звертається з поданням до відповідної місцевої ради, що формує і затверджує у кількості, зазначеній у поданні.
 Зі списку присяжних автоматизованою системою документообігу суда обирають сім осіб.
 Письмовий виклик за сім днів до суду.
 Присяжний зобов’язаний негайно повідомити суд про причини неможливості брати участь у засіданнях.
 Роботодавець зобов’язаний звільнити присяжного від службових обов’язків на підставі письмового виклику.
 Праця присяжних оплачується за порядком встановленим КМУ та зберігаються гарантії і пільги на основній роботі.
 В склад суду присяжних входить два професійних судді і три присяжних зі списку, з семи осіб викликаних до суду (головуючий суддя заявляє відвід за пропозицією сторін).
 Після відбору трьох основних присяжних обирають двох запасних.
 Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді у разі невиконання присяжним обов’язків та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що присяжний у результаті незаконного впливу втратив неупередженість.
 Присяжний може бути усунутий від подальшої участі в судовому розгляді кримінального провадження за ініціативою головуючого рішенням більшості від складу суду присяжних (тобто двома професійними суддями і одним «неупередженим» присяжним).
 Вирок виноситься спільно професійними суддями та присяжними більшістю голосів.
 Усі рішення, пов’язані із судовим розглядом, професійні судді та присяжні приймають спільно.