Наша пропозиція до суду

У залі суда бракує стільців для вільних слухачів

Нестача стільців

У залі засідань суду бракує стільців для вільних слухачів. Тому ГО АКР звернулася до голови Харківського апеляційного господарського суду П.В. Тихого з пропозицією.

Голові Харківського апеляційного
господарського суду
Тихому П.В.

Пропозиція

Шановний Павло Володимировичу!

Відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ст. 4-4  Господарського процесуального кодексу України розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків. установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. З метою забезпечення реалізації цього права зал судового засідання мас бути належним чином підготовлений.

Проте, звертаємо Вашу увагу на факти незабезпечення вільних слухачів, зокрема представників ГО АКР, а саме громадських засідателів проекту «Справедливий суд» достатньою кількістю стільців, 04.10.16 р. (головуючий суддя  Барбашова С.В.), 15.11.15 р. (головуючий суддя Крестьянінов О.О.). Засідателям було відмовлено у додаткових стільцях, у зв’язку із чим вони були змушені по 3-4 години стояти, підпираючи спинами стіни залу судових засідань.

Вважаємо таку ситуацію неприпустимою та розраховуємо на порозуміння та на більш людяне ставлення до вільних слухачів, громадських засідателів  проекту «Справедливий суд».

З повагою, керівник ГО АК – В.М.Трубчанов.
Пропозиція АКР до Харківського суду

Не хватає стільців для засідателів проекту

Усе є – тільки стільця бракує