ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СУДАХ: ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ФОРМИ

 

Не виникає сумнівів, що громадянське суспільство є запорукою стримування контролю над владою в особі органів державної влади та місцевого самоврядування.

Саме тому у демократичному суспільстві повинен існувати громадський контроль за діяльністю влади, зокрема судової. ГО АКР поставила для себе саме таку мету, яка знаходить своє відображення у проекті «Справедливий суд».

Ідея контролю, здійснюваного громадськими засідателями, учасниками проекту «Справедливий суд», базується на прозорості та відкритості діяльності судової влади в Україні, які унеможливлюють приховування «невигідної» інформації.

Громадський контроль судової влади є однією із форм співпраці органів судової влади та громадськості в особі громадських засідателів проекту «Справедливий суд», який дає поштовх для створення ефективної та дійсно справедливої судової системи.

 

Основним завданням громадського контролю судової влади у місті Харкові та області, що здійснюється громадськими засідателями проекту «Справедливий суд», є захист прав звичайного громадянина у суді під час відкритого судового розгляду справи від порушень з боку суддівського корпусу (суддя), апарату суду (секретар судового засідання, судовий розпорядник), інших учасників процесу (прокурор, представники інших державних установ) та винесення справедливого рішення по судовій справі.

 

Ефективність громадського контролю судової влади забезпечується за умови неухильного додержання таких принципових вимог:

  • відкритість та прозорість діяльності суду;
  • об’єктивність (врахування позитивних та негативних сторін діяльності суду);
  • безсторонність (не ставати на будь-яку сторону);
  • публічність та гласність (доведення отриманої інформації до громадськості, обнародування результатів контролю;
  • науковість (залучення науковців щодо обговорення проблем та їх вирішення з наукової точки зору);
  • професіоналізм (залучення фахівців у галузі права, які виступають експертами у проблемних питаннях).

ЩАРФИК