Де, коли и як можна знімати в суді

Роз’яснення щодо фотозйомки, відео- та аудіозапису у відкритому судовому засіданні та приміщенні суду
Однією з основних засад судочинства є повне фіксування процесу технічними засобами.

Однією з основних засад судочинства є повне фіксування процесу технічними засобами.

Відповідно до ст. 129 Конституції України, основними засадами судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.

Відповідно до ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або ‒ тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, — коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

  1. Особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Портативними є пристрої, які здатні до роботи (фотозйомки, відео- та аудіозапису) при переміщенні у просторі та які за своїми властивостями можуть функціонувати без обов’язкового стаціонарного встановлення та без обов’язкового безперебійного живлення від мережі.

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду

  1. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

 

Кримінальний процесуальний кодекс України

Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами

  1. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

Господарський процесуальний кодекс України

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ

Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

Кодекс адміністративного судочинства України

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу

  1. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень.

З одного боку, цю норму можна трактувати як таку, у якій взагалі не згадано варіант фото- та відеозйомки на портативні технічні засоби (якщо частину «Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури» тлумачити як таку, що вимагає ухвалу суду на фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури у всіх з перелічених випадків) – тоді під час зйомки на портативні засоби фото чи відео можна спиратися на положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З іншого боку, якщо цю норму трактувати як таку, що встановлює необхідність прийняття ухвали суду для будь-якої фото/відеозйомки (як портативної, так і стаціонарної), а також для стаціонарного звукозапису (оскільки, окремо про портативну фото/відеозйомку не згадано у положеннях КАСУ) ‒ тоді, це накладає обмеження на можливість не ухваленої судом зйомки на портативні технічні пристрої.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі,та випадків,коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.

 

Варіанти поведінки судді:

  1. винесення ухвали про закритий розгляд справи лише у виняткових випадках (інтимні подробиці життя, медична таємниця, банківська таємниця тощо) за клопотанням сторін;
  2. винесення ухвали про проведення в залі судового засідання фото-, відеозвукозапису (за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень);
  3. винесення ухвали про проведення в залі судового засідання фото-, відеозвукозапису із обмеженням проведення таких дій стосовно лише тієї особи, яка заперечує на підставі ч. 1 ст. 307 Цивільного кодексу України (фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.).

АЛЕ

Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Розгляд судової справи у відкритому судовому засіданні є заходом публічного характеру, оскільки суд є органом державної влади, публічним органом влади.